Frederiksberg Bordtennisklub

FBTK, Mariendalshallen
Mariendalsvej 21 C
2000 Frederiksberg

Formand:

Rie Dalsgaard

Mobil: 40135636
E-Mail: rd@empowerpeople.dk

Næstformand:

Torsten Kindt

E-Mail: torsten_kindt@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Ivan Blom

Mobil: 61773815
E-Mail: ivanhue@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Jan Kristoffersen

 

1. Suppleant:

Marc Andersen

Mobil: 27252526
E-Mail: marcandersen70@gmail.com

Kasserer:

Morten Krydsfeldt

Mobil: 20155578
E-Mail: mkri@dkma.dk

Revisor:

Klaus Gonget

Mobil: 52677782
E-Mail: klausgongetjp@hotmail.com

IT / Holdsport / Kontingentbetaling:

Markus Irmen

Mobil: 53830938
E-Mail: markus@irmen.dk

For gratis prøvetræning eller indmeldelse kontakt:

 

Børn & Unge (6-16):

 

Laurits Jelsbak Thomsen

Mobil: 30695660
E-Mail: laurits@jelsbak-thomsen.dk

Seniorer 60+:

 

Niels Flemming Rudolfsen

Mobil: 20282514
E-Mail: nielsrudolfsen@outlook.dk

Seniorer – Øvede:

 

Torsten Kindt

E-Mail: torsten_kindt@hotmail.com

Klaus Gonget

Mobil: 52677782
E-Mail: klausgongetjp@hotmail.com

Seniorer – Motionister & Nybegyndere:

 

Kasper Juul Willumsen (på Dansk & in English)

Mobil: 40235553
E-Mail: teletoppi@live.com